Certyfikaty dla personelu

Wszystkie osoby stosujące w swojej praktyce zawodowej substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarnianie są zobowiązane do posiadania certyfikatu dla personelu. (Czynniki robocze, o których tu mowa są to przede wszystkim czynniki chłodnicze z grupy HCFC - np.: R22 oraz czynniki z grupy HFC - np.: R134a, mieszaniy z serii R4xx i R5xx czyli R404A, R407C, R410A)

Certyfikaty dla personelu dotyczą przede wszystkim branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła. Drugą grupą są firmy, które zajmują się środkami przeciwpożarowymi. Certyfikaty dla personelu sa potocznie określane jest jako uprawnienia chłodnicze.

Najbliższe wolne termin szkoleń w Warszawie:
Instytut Techniki Cieplnej - Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa
tel.: (022) 234 52 21, (022) 234 52 32
Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25
adres e-mail: andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl