Czynniki chłodnicze

W chłodnictwie, klimatyzacji oraz pompach ciepła stosuje się w chwili obecnej przede wszystkim czynniki z grupy HCFC oraz HFC.
  • HCFC - wodorochlorofluorowęglowodory, substancje kontrolowane, niszczące warstwę ozonową. W Unii Europejskiej można je stosować jedynie do końca 2015 rok. Głównym przedstawicielem tej grupy jest czynnik chłodniczy R22.
  • HFC - wodorofluorowęglowodory, znajdują się w grupie f-gazów - są to czynniki mające duży potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Głównym przedstawicielem tej grupy jest czynnik chłodniczy R134a. Czynniki HFC są także głównymi składnikami mieszanin z serii 400 oraz 500, czyli np.: R410A, R407C, R404A
PROZON Więcej informacji o czynnikach z grupy HCFC/HFC i szkoleniach na świadectwa kwalifikacji w innych miastach niż Warszawa można znaleźć na stronie http://prozon.org.pl/

Więcej o czynnikach chłodniczych można także przeczytać w najnowszym raporcie firmy Bitzer: czytaj darmowy ebook >>
Instytut Techniki Cieplnej - Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa
tel.: (022) 234 52 21, (022) 234 52 32
Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25
adres e-mail: andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl