Gdzie można odbyć szkolenie?

Szkolenia (zgodnie z DZ.U. 2015 poz.881) organizuje:

Politechnika Warszawska
Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
tel.: (022) 234 52 21
tel.: (022) 234 52 32

Instytut Techniki Cieplnej prowadzi szkolenia czterech kategoriach:
1) I kategoria,
2) II kategoria,
3) III kategoria.
4) IV kategoria.
 
Instytut Techniki Cieplnej - Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa
tel.: (022) 234 52 21, (022) 234 52 32
Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25
adres e-mail: andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl