Uregulowania prawne

Obowiązek posiadania certyfikatu dla personelu wprowadziła Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).
Instytut Techniki Cieplnej - Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa
tel.: (022) 234 52 21, (022) 234 52 32
Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25
adres e-mail: andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl